Άδειες Λειτουργίας

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και εγκυρότητα τη σύνταξη φακέλων αλλά και όλη τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κάθε είδους καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εκπονούμε τις απαιτούμενες μελέτες στις διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Δήμος, Πυροσβεστική, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ, Υγειονομικό κ.λπ.), προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Με βάση την υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017), η γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος αφορά τα κάτωθι είδη επιχειρήσεων:

 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους & πρόχειρου γεύματος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ).
 • Επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων & ποτών (παντοπωλεία, πρατήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία κλπ).
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, περιποίηση χεριών κλπ).
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών.
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.
 • Τουριστικά καταλύματα & κολυμβητικές δεξαμενές εντός αυτών.
 • Κέντρα αποθήκευσης & διανομής
 • Θέατρα & Κινηματογράφοι

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης που απαιτείται, καθώς και όλη τη διεκπεραίωση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας ενός εργαστηρίου τροφίμων..Εφόσον εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου, κρατάμε αντίγραφο του φακέλου σας, ώστε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε κάποιο αντίγραφο να μπορούμε να σας το παρέχουμε. Επίσης, σας ενημερώνουμε εγκαίρως όταν λήγει κάποια άδεια ή πιστοποιητικό σας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ή υποχρέωση εκ μέρους σας, προκειμένου να προβείτε εγκαίρως στην ανανέωση.

Είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε για την ορθή άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες προυποθέσεις που ζητά η νομοθεσία για την αδειοδότηση.
Εκδίδουμε άδειες για συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων έχοντας συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά έγγραφα και μελέτες προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η επιχείρησή σας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αδειοδότηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων υπέυθυνα και άμεσα, καθώς χρειάζονται διαδικάσιες πολύπλοκες, αλλά και μια σειρά από μελέτες που πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από τις αρµόδιες αρχές.

Το βασικό πλαίσιο για την αδειοδότηση περιλαµβάνει τα εξής βήματα:

 • Σύσταση της Επιχείρησης
 • Κατηγορία δραστηριότητας
 • Χρήση Γης
 • Έκδοση περιβαλλοντικών όρων
 • Μελέτη πυροπροστασίας
 • Μελέτη ασφάλειας επικινδυνότητας
 • Άδεια εγκατάστασης
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Άδεια λειτουργίας

Μόλις ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες και οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισµού προχωράμε στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η επιχείρηση στην έναρξη των εργασιών της. Η άδεια αυτή χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, όπως ισχύει και για την Άδεια Εγκατάστασης, δηλαδή από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανία του ΥΠΑΝ ή τις κατά τόπους
Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιών.

Η αδειοδότηση των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική. Ωστόσο η
κατηγορία µιας δραστηριότητας επηρεάζει τον χρόνο και τις διαδικασίες.