Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπονούμε μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με σκοπό την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας και την σωστή λειτουργία του κτιρίου.
Από τον 2013 ως εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών διεξάγουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις που αποσκοπούν στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και στην εξασφάλιση μειωμένων αναγκών του κτιρίου σε φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη μέσα από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρήσης των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εκπόνηση ενεργειακής μελέτης κτιρίων είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89) με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και 10Α του νόμου 3851/2010, για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., για την οποία ο φάκελος υποβλήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2010.

Στο τελευταίο στάδιο της ενεργειακής επιθεώρησης  απαιτείται σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού που αποτελέι και την πράσινη ταυτότητα του κτιρίου.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εκπόνηση και υλοποίηση ύδρευσης και αποχέτευσης του κτηρίου σας με τις πιο καινοτόμες προσφορές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΤΟΤΕΕ 2411, ΤΟΤΕΕ 2412).

Πιο συγκεκριμένα εκπονούμε:

 • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων
 • Μελέτες Αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Μελέτες Αποχέτευσης ομβρίων
 • Μελέτες Υδρεύσεων
 • Μελέτες Υδραυλικών Σήραγγων
 • Μικροσηράγγων και ειδικών φρεάτων πτώσης
 • Μελέτες Υδρολογίας

Μελετάμε τον χώρο σας και σχεδιάζουμε σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού που σκοπό έχουν την εξοικονόμηση ενέργειας και μέιωση του κόστους.

Το γραφείο μας εκπονεί μελέτες θέρμανσης και κλιματισμου διαθέτοντας προιόντα υψηλών προδιαγραφών από επώνυμους κατασκευαστές.

Εκπονούμε μελέτες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης για όλες τις κατηγορίες κτιρίων και για κάθε είδους δραστηριότητα. Έχουμε την δυνατότητα να εκπονήσουμε και Ενεργητική άλλα και Παθητική Μελέτη, να καταθέσουμε τον φάκελο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εκδώσουμε το πιστοποιητικό Πυρασφαλείας.

Η μελέτη πυρασφάλειας αποτελεί ένα απο τους βασικούς παράγοντες ορθής κατασκευής των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και κατά συνέπεια της ασφάλειας κάθε κτηρίου ή εγκατάστασης έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς.

Παρέχουμε καθοδήγηση και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων.

Για την ασφάλεια του κτιρίου αλλά και των εργαζομένων δεν αρκεί μόνο το Κόκκινο Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Προστασίας καθώς και το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας τα οποία παραδίδουμε στον πελάτη αλλά είναι απαραίτητος και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης και εγκαταστάσεων καθώς και η εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Κάθε επαγγελματικός χώρος και δραστηριότητα απαιτεί την ύπαρξη πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας είναι χρήσιμο τόσο για την πολεοδομική άδεια όσο και για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Εκδίδουμε πιστοποιητικά πυρασφάλειας για κτήρια πάσης φύσεως:

 • Βιομηχανίες
 • Βιοτεχνίες
 • Εργοστάσια
 • Επαγγελματικά Κτήρια
 • Κτήρια Γραφείων
 • Εμπορικά Καταστήματα και Εμπορικά Κέντρα
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Αποθήκες
 • Ξενοδοχεία
 • Σούπερ Μάρκετ
 • Συνεργεία Αυτοκινήτων
 • Πάρκινγκ Αυτοκινήτων
 • Κτήρια Εκπαίδευσης
 • Σχολεία
 • Φροντιστήρια
 • Κτήρια Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 • Γυμναστήρια
 • Κλειστά και Ανοιχτά Γήπεδα
 • Κολυμβήτηρια κ.λ.π