Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας

PROJECT OVERVIEW

Εγκατάσταση αντλίων θερμότητας με πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης και πολύ μεγάλο εύρος λειτουργίας γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά οικονομικές στην λειτουργία και ικανές να αποδόσουν τα οφέλη τους ακόμα και σε πολύ χαμηλές αλλα και πολύ υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.