Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των έργων σας ώστε να αποκτήσουν μία υψηλή προστιθέμενη αξία. Υποστηρίζουμε κάθε έργο σε όλα του τα στάδια, από την μελέτη έως την εγκατάσταση, μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, ενεργειακού επιθεωρητή και χορηγούμε άδειες λειτουργίας για κάθε είδους επιχείρηση.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών , τόσο για κτίρια κατοικιών, όσο και για βιομηχανικά επαγγελματικά κτίρια.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλήρη ευθύνη και υλοποίηση της εγκατάστασης ενός έργου με γνώμονα την παροχή λύσεων υψηλών προδιαγραφών.
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έκδοση αδειών λειτουργίας για κάθε είδους επιχείρηση, βιομηχανία και βιοτεχνία, εύκολα και υπεύθυνα.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ΄ Τάξης και Σύμβουλου Έργου για Προγράμματα Εξοικονομώ.

Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο στον νομό Κορινθίας...

αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο και Αττική