Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ηλιακή ενέργεια και η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τους λογαριασμούς σας και να προστατέψετε το περιβάλλον. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επενδύουν σε αυτόν τον εξοπλισμό ελπίζοντας ότι θα κάνουν τη σωστή επιλογή και θα απαλλαγούν από τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας και θα σταματήσουν να εξαρτώνται από τις μεγάλες εταιρείες.

Η μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε είδους, αυτόνομων και διασυνδεδεμένων, αποτελούν  την πιο αξιόπιστη λύση εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων. Με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές (μπαταρίες) για τις περιόδους έλλειψης ηλιοφάνειας.

Για να έχετε ένα πλήρες σύστημα που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι σας, χρειάζεστε τα ακόλουθα εξαρτήματα:

 • Ηλιακά πάνελ

 • Κατασκευές στερέωσης ηλιακών πάνελ

 • Ένας μετατροπέας

 • Ηλεκτρικό πίνακα με τους απαραίτητους διακόπτες και διακόπτες κυκλώματος

 • Ηλεκτρικά καλώδια DC και AC

 • Μετρητής ισχύος

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στην περίπτωση ενός αυτόνομου συστήματος, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το ηλιακό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής χρήσης ενός σπιτιού, καθώς το σπίτι δεν είναι καθόλου συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το σπίτι όπου είναι εγκατεστημένα τα ηλιακά πάνελ είναι συνδεδεμένο με το κύριο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα ηλιακά πάνελ μπορεί είτε να καλύψει τις ηλεκτρικές ανάγκες του σπιτιού είτε όταν παράγεις περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρειάζεται, αποστέλλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Χαρακτηριστικό στοιχείο στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Εάν υπάρχει ζήτηση κατά τη διάρκεια της ηλιοφάνειας, η παραγόμενη από τον ήλιο ενέργεια τροφοδοτεί κατά προτεραιότητα τα φορτία και η περίσσειά της αποθηκεύεται στις συστοιχίες των συσσωρευτών. Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό δύναται να τροφοδοτήσει οποιοδήποτε ηλεκτρικό φορτίο κάθε μεγέθους μονοφασικό ή τριφασικό. Ελλείψει φωτός – νύχτα, συννεφιά – η αποθηκευμένη ενέργεια των συσσωρευτών τροφοδοτεί τα φορτία. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, αν απαιτείται, συμπληρώνονται με τη χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ντιζελογεννήτρια) ή ανεμογεννήτριας (με την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αιολικού δυναμικού) οπότε και ονομάζονται υβριδικά. Φυσικά μπορεί να παραμείνει και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μονόδρομος. Όταν η κατοικία ή η επιχείρηση είναι απομακρυσμένη από το δίκτυο το κόστος της διασύνδεσης την καθιστά ανέφικτη. Εάν δεν υπάρχει πολεοδομική άδεια επίσης το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι λύση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτείται αυτονομία ρεύματος για τροφοδότηση κρίσιμων φορτίων (όπως ψυγεία) κατοικιών, καταστημάτων, τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών μονάδων υπό το φόβο ενός black-out. Και τότε τα συστήματα αυτονομίας ρεύματος με αποθήκευση σε συσσωρευτές αποτελούν βέλτιστη back-up λύση. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν επίσης ιδανική λύση για μία εξοχική κατοικία με σποραδική χρήση, είτε καλοκαιρινή είτε χειμερινή. Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ανά πάσα στιγμή αναβαθμίσιμο.

Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι συστήματα όπου έχουμε απαραίτητα διασύνδεση με το δίκτυο. Διακρίνονται στα φωτοβολταϊκά ταρίφας (feed-in-tariff) και στα φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής (net metering).

 Στα φωτοβολταϊκά ταρίφας η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο με κάποια αποζημίωση. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελούσε την πλειοψηφία των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα προηγούμενα χρόνια. Με την πτώση της τιμής της αποζημίωσης/kWh είναι ελάχιστες πλέον οι περιπτώσεις όπου συμφέρει ως επένδυση.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (net metering) είναι τα διασυνδεδεμένα συστήματα που κερδίζουν έδαφος. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (net metering) γίνεται ετήσιος συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο χρήστης πληρώνει την ετήσια διαφορά της παραγόμενης ενέργειας απ’ την ενέργεια που καταναλώνει – εξ’ ου και net (καθαρή). Η εξοικονόμηση χρημάτων απ’ την εξοικονόμηση ενέργειας καθιστά το net metering μία δελεαστική επένδυση, δεδομένου και ότι η σύμβαση με τη ΔΕΗ είναι διάρκειας 25 ετών. Η επένδυση ξεκινά να καθίσταται συμφέρουσα όταν η ετήσια κατανάλωση είναι περίπου 8.000 kWh (και πάνω) και το αντίστοιχο σύστημα εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος 5 kWp. Όσο αυξάνεται η ετήσια κατανάλωση αυξάνεται και η απόδοση της επένδυσης.

Σκοπός μας είναι

η σχεδίαση και εγκατάσταση ποιοτικών και αξιόπιστων φωτοβολταϊκών συστημάτων στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Αντιμετωπίζοντας κάθε έργο με υπευθυνότητα

οι λύσεις που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένων μελετών

Πλεονεκτήματα

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα όταν εξετάζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι το περιβάλλον. Γνωρίζατε ότι ο ήλιος μπορεί να παράγει είκοσι χιλιάδες φορές περισσότερη ενέργεια από την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να τροφοδοτήσει ολόκληρο τον κόσμο; Ο ήλιος είναι μια άπειρη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ο ήλιος μπορεί να παράγει 5,4 δισεκατομμύρια χρόνια ηλιακού φωτός πριν εξαντληθεί. Η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ δεν απαιτεί τη δημιουργία πρώτων υλών. Είναι μια από τις πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής ενέργειας που θα παραμείνει φιλική προς το περιβάλλον για όλη μας τη ζωή και πολύ περισσότερο. Στην Ελλάδα της ατέρμονης ηλιοφάνειας η χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η ιδανική λύση για κάθε νοικοκυριό.

 • Λύση μακράς διαρκείας

Τα περισσότερα ηλιακά πάνελ εγκαθίστανται με εγγύηση 10 – 25 ετών και γενικά, τα ηλιακά πάνελ μπορούν να διαρκέσουν τουλάχιστον 30 χρόνια. Αν και το αρχικό κόστος επένδυσης μπορεί να φαίνεται τρομακτικό, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι είναι μια μακροπρόθεσμη λύση.

 • Απόδοση επένδυσης

Μία από τις καλύτερες πτυχές της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι ότι μειώνει σημαντικά και τελικά εξαλείφει το κόστος του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλις εγκατασταθούν, τα ηλιακά πάνελ μετατρέπουν απλώς την ενέργεια από τον ήλιο σε ενέργεια για το σπίτι σας. Δεν υπάρχουν άλλα υλικά ή έξοδα στη διαδικασία. Επιπλέον, τα σπίτια με ήδη εγκατεστημένους ηλιακούς συλλέκτες απολάμβαναν το πλεονέκτημα της υψηλότερης αξίας ιδιοκτησίας. Αν και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να παρατηρηθεί μια σημαντική απόδοση της επένδυσης, οι πρώιμες αποδόσεις είναι ελπιδοφόρες και τελικά εξοικονομούν χρήματα μακροπρόθεσμα.

 • Καιρός και Τοποθεσία

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων πραγματοποιείται σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε ικανοποιητικό βαθμό στον ήλιο. Για την διατήρηση της ηλιακής ενέργειας όταν η έκθεση στον ήλιο αποτελεί πρόβλημα τοποθετούνται ηλιακοί συλλέκτες που διαθέτουν  μπαταρίες για να συσωρεύουν ηλιακή ενέργεια. Η πλειονότητα των οικιακών ηλιακών συλλεκτών είναι εγκατεστημένα στην οροφή, η οποία έχει συνήθως τη μεγαλύτερη επιφάνεια του ακινήτου και διατηρεί τη μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο. Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις, ο απαιτούμενος χώρος δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς τα πάνελ τοποθετούνται διακριτά στην οροφή.

 • Ασφαλής Επιλογή

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια πολύ ασφαλέστερη επιλογή, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος συμβάντων όπως ηλεκτροπληξία ή άλλες ηλεκτρικές βλάβες. Τα ηλιακά πάνελ είναι μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και τους πύργους. Παρόλο που τα ζητήματα ισχύος των ηλιακών πάνελ μπορεί να απαιτούν την τεχνογνωσία ενός ειδικού, η επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι πολύ πιο απλοϊκή από τις ηλεκτρικές βλάβες. Τα ηλιακά πάνελ έχουν επίσης λιγότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας εάν υπάρχει σφάλμα στη σύνδεση.

 • Κυβερνητικά προγράμματα επιδότησης

Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων προσφέροντας να εξαγοράσει τυχόν πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων όσο και αν φαίνεται ανέφικτη οικονομικά, με τα επιδοτούμενα προγράμματα μπορεί να γίνει εφικτή. Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτά τα κίνητρα μπορεί να μην υπάρχουν για πάντα, επομένως είναι καλύτερο να τα εκμεταλλευτείτε πλήρως εάν είναι οικονομικά εντός των δυνατοτήτων σας να το κάνετε.

 • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και αισθητική

Η τεχνολογία πίσω από τα ηλιακά πάνελ βελτιώνεται συνεχώς, πράγμα που σημαίνει ότι τα ηλιακά πάνελ γίνονται πιο αποτελεσματικά στη μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ενέργεια. Η βελτιωμένη τεχνολογία είναι πιθανό να εξαλείψει το ζήτημα της αναποτελεσματικότητας και ενδεχομένως το πρόβλημα της εξάρτησης από τον καιρό και τις εποχές. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα είναι ότι τα ηλιακά πάνελ γίνονται πιο όμορφα αισθητικά και συνήθως τοποθετούνται διακριτικά στην οροφή του σπιτιού.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στην περίπτωση ενός αυτόνομου συστήματος, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το ηλιακό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής χρήσης ενός σπιτιού, καθώς το σπίτι δεν είναι καθόλου συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το σπίτι όπου είναι εγκατεστημένα τα ηλιακά πάνελ είναι συνδεδεμένο με το κύριο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα ηλιακά πάνελ μπορεί είτε να καλύψει τις ηλεκτρικές ανάγκες του σπιτιού είτε όταν παράγεις περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρειάζεται, αποστέλλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η έξυπνη λύση για να μειώσεις δραστικά τον λογαριασμό ρεύματος

Αναλαμβάνουμε δωρεάν οικονομική και τεχνική ανάλυση