Πρόγραμμα Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα-Αιτήσεις έως 20-6-23

By in ,
1132
Πρόγραμμα Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα-Αιτήσεις έως 20-6-23

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες και με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Την επιδότηση αγοράς ενός καινούργιου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας.
 2. Την επιδότηση της δαπάνης για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών αντικατάστασης του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.)
 3. Την υποχρεωτική παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής από τον οποίο γίνεται η προμήθεια του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Προυποθέσεις:

 1. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από φυσικά πρόσωπα γενημένα πριν το 2006 τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 2. Ο ωφελούμενος πρέπει να έχει υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2021.
 3. Γίνονται δεκτοί προς αντικατάσταση παλιοί Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας >= 40 λίτρων.
 4. Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του Προγράμματος και να καλύψουν μέρος της συνολικής δαπάνης των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών.

Οι επιταγές είναι 2 , η πρώτη αφορά την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα και η δεύτερη τις υπηρεσίες και τα αναλώσιμα ήεξαρτήματα.

Περιορισμοί:

 1. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα.
 2. Το Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας δεν πρέπει να είναι > 30.000€.
 3. Κάθε αίτηση αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιοκτήτη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
 4. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι ενεργός και να ταυτοποιείται με την κατοικία του αιτούντος.

Κριτήρια κατάταξης αιτήσεων:

Κ1. Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα (φορολογικό έτος 2021)
Κ2. Μονογονεική οικογένεια
Κ3. Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ
Κ4. Εξαρτώμενα μέλη

Η επιδότηση για κάθε αίτηση κυμαίνεται από 50% έως 60%.

Οι επιδοτήσεις κατηγοριοποιούνται βάσει ειδοδηματικών κριτηρίων ως εξής:

 1. Εισόδημα 0 έως 5.000€ δίνει επιδότηση 60%
 2. Εισόδημα 5.000 έως 10.000€ δίνει επιδότηση 55%
 3. Εισόδημα 10.000 έως 30.000€ δίνει επιδότηση 50%

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικά:

 1. Κωδικοί Taxisnet
 2. Αριθμός παροχής ρεύματος (11-ψηφιο)
 3. Ύπαρξη μέλους ΑΜΕΑ-διασταύρωση με ΚΕΠΑ ή άλλη αρμόδια αρχή
 4. Μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου

Η υποβολή αιτήσεων για όλα τα ΑΦΜ θα παραμείνει ανοικτή έως την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 15:00

Σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα:

 1. Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.
 2. Υποβάλλετε Αίτηση Χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.
 3. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής σας, προχωρήστε στην έκδοση των επιταγών σας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος. Οι επιταγές θα σας αποσταλούν και μέσω SMS. Η πρώτη επιταγή θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, ενώ η δεύτερη μπορεί να επιδοτήσει τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.).

Πώς να κάνετε χρήση των επιταγών σας:

 1. Επιλέξτε ένα έμπορο λιανικής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, από τον οποίο θα αγοράσετε το νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα.
 2. Προχωρήστε σε παραγγελία και παραδώστε την επιταγή που αφορά στο προϊόν, για να καλύψετε μέρος της δαπάνης αγοράς (η επιταγή σας θα δεσμευθεί από το συγκεκριμένο έμπορο). Εφόσον ο ίδιος έμπορος αναλάβει και τις εργασίες αντικατάστασης με δικά του συνεργεία, του παραδίδετε και τη δεύτερη επιταγή που θα καλύψει μέρος της δαπάνης των συμπληρωματικών υπηρεσιών
 3. Με την παραλαβή του προϊόντος, προχωρήστε στην απεγκατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα και στην τοποθέτηση του νέου Ηλιακού. Εφόσον για τις εργασίες αυτές επιλέξετε ανεξάρτητο επαγγελματία υδραυλικών εγκαταστάσεων που επίσης συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εφόσον δηλαδή οι εργασίες δεν έχουν αναληφθεί από τον έμπορο), μπορείτε να παραδώσετε σε αυτόν τη δεύτερη επιταγή που θα καλύψει μέρος της δαπάνης των συμπληρωματικών υπηρεσιών.
 4. Για να ισχύει η επιδότηση τόσο της αγοράς του προϊόντος, όσο και των συμπληρωματικών εργασιών, θα πρέπει υποχρεωτικά ναπαραδώσετε τον παλιό Ηλεκτρικό Θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το νέο Ηλιακό.

Πηγή: Τεχνικό Γραφείο-Δεληγιάννης Ιωάννης

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *