Εδώ και 5 χρόνια συνεργαζόμαστε με το γραφείο του κ.Δεληγιάννη και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας που μας παρέχει.

Eurofarma Εταιρεία Πτηνοτροφίας